Liisa Winberg

Rehtori / piano

Liisa Winberg on suorittanut musiikinopettajan tutkinnon Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi Liisa on suorittanut auskultoinnin ja hum. kand. Helsingin yliopistossa. Lisäkoulutusta hän on hankkinut Helsingin yliopistossa ja Sibelius-Akatemian jatkotutkintoseminaarissa, sekä kymmenien työvuosien aikana erilaisilla alan koulutuskursseilla. Liisalla on kelpoisuus musiikkiopiston rehtoriksi ja koulujen musiikin lehtoriksi. Hän on toiminut musiikkialan työtehtävissä, vuodesta 1965 alkaen, pianonsoitonopettajana viidessä musiikkiopistossa ja yhdessä kansalaisopistossa, musiikinopettajana ja lehtorina kahdessa oppikoulussa sekä rehtorina musiikkikoulussa ja -opistossa.

Email:vuosaarenmusiikkikoulu[at]gmail.com

Puh:044 493 4564

Terhi Murtoniemi

Apulaisrehtori / viulu

Terhi Murtoniemi on valmistunut Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan musiikkikasvatus. Viulunsoitonopettajaksi hän on valmistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja musiikkileikkikoulunopettajaksi Keski-Suomen konservatoriosta. Hän on suorittanut erikoistumisopinnot lasten tanssista. Hän on kouluttanut tulevia musiikkileikkikoulunopettajia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sekä työskennellyt viulunsoitonopettajana ja musiikkileikkikoulunopettajana Jyvässeudulla. Myös pääkaupunkiseudulla hän on työskennellyt useassa musiikkioppilaitoksessa. Terhillä on Suzukiopettajan pätevyys sekä opetushallinnon tutkinto. Hän toimii Vuosaaren musiikkikoulun apulaisrehtorina.

Email:terhi.murtoniemi[at]vuomu.fi

Puh:040 643 4484

Sisko Hyvönen

Viulu

Sisko Hyvönen on opiskellut viulunsoiton opettajaksi Stevens Pointin yliopiston nelivuotisessa koulutuksessa Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hän pätevöityi Suzuki-viulunsoitonopettajaksi. Lisäksi hänellä on kaksi vuotta suomalaisen konservatorion ammattiopintoja takanaan. Hän opettaa viulunsoittoa myös Uudenmaan Suzuki-instituutissa.

Email:sisko.hyvonen[at]hotmail.fi

Puh:041 522 9641

Teija Tuukkanen

Piano

Teija Tuukkanen on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 1996 pääaineenaan kirkkomusiikki. Hän on toiminut niin urkujen- kuin pianonsoiton opettajana 1990-luvulta lähtien opettaen sekä lapsia että aikuisia. Teija on toiminut kanttorina Vuosaaren seurakunnassa vuosina 1997-2014, ja jatkaa edelleen aktiivista musisointia niin pianistina, urkurina kuin rakkaan harrastuksensa, kuorolaulun parissa.

Email:teija.tuukkanen[at]kolumbus.fi

Raisa Päivinen

Viulu

Raisa Päivinen on valmistunut musiikkipedagogiksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta (kansanmusiikki) ja Pohjois-Karjalan amk:sta (klassinen viulu) sekä tehnyt musiikin ammatilliset erikoistumisopinnot Jyväskylän amk:ssa. Hän on työskennellyt mm. teatteri – ja orkesterimuusikkona, soittanut eri yhtyeissä, ollut ohjaajana Vuomun iltapäiväkerhossa ja opettanut eri puolilla Suomea. Parhaillaan Raisa opiskelee Suzuki-opettajaksi.

Email: raisa.paivinen[at]gmail.com

Maarit Mäkinen

Sello

Maarit Mäkinen on valmistunut musiikkipedagogiksi Metropolia ammattikorkeakoulusta vuonna 2009 ja täydensi sellonsoitonopettajan opintojaan tehden Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2017.
Lisäksi Maarit on opiskellut Suzuki- ja Colourstrings-pedagogiikkaa.
Opetustyön ohella Maarit keikkailee aktiivisesti sekä yksin että kamarimusiikkiyhtyeissä ja kamariorkestereissa.
Maaritia on kuvailtu herkäksi opettajaksi, joka osaa ottaa jokaisen oppilaan persoonan ja temperamentin huomioon opetuksessa.

Anniina Karppinen

Musiikkileikkikoulu

Anniina Karppinen on musiikkipedagogi sekä pop-jazz-laulaja. Hän on valmistunut musiikin kandidaatiksi keväällä 2018 musiikkikasvatuksen aineryhmästä Sibelius-Akatemiasta. Opinnoissaan hän on keskittynyt erityisesti lastenmusiikkiin, bändi-instrumentteihin sekä laulamiseen ja laulun opettamiseen. Sibelius-Akatemian lisäksi Anniina on opiskellut luokanopettajaksi ja omaa paljon kokemusta ryhmäopetuksesta.

Opintojensa ohella Anniina opettaa muutamia yksityisiä laulu- sekä piano-oppilaita sekä keikkailee laulajana sekä osana lastenmusiikkiyhtyettä. Omina pedagogisina tavoitteinaan Anniina pitää turvallisen ryhmän muodostumista, jossa kaikki saavat kokea ja tehdä musiikkia monipuolisesti.

Noora Salmi

Pop & jazz -laulu / muha

Noora Salmi on valmistunut syksyllä 2016 Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen koulutusohjelmasta musiikkipedagogiksi. Opinnot Sibelius-Akatemiassa keskittyivät musiikin aineenopettajan opintojen lisäksi laulupedagogiikkaan ja varhaisiän musiikkikasvatukseen. Tällä hetkellä Noora viimeistelee opintojansa Metropolian ammattikorkeakoulussa, muusikon koulutusohjelmassa. Metropolialla Noora opiskelee laulamista ja laulunkirjoittamista. Noora myös keikkailee aktiivisesti sekä yksin että erilaisten yhtyeiden kanssa Suomessa ja Italiassa.

Email:nooramiranda[at]gmail.com

Puh:0400 838 935

Antti Saksa

Basso / kitara

Antti Saksa on valmistunut vuonna 2006 Stadiasta pop & jazz -pedagogiksi. Vaihto-oppilasopintoja hänellä on Yhdysvalloissa Berklee College of Music:issa. Hän on toiminut lukuisissa nimekkäissä yhtyeissä basistina ja taitaa myös kontrabasson soiton. Antti Saksa on saanut useita opiskelustipendejä, ja hän on toiminut Pop & Jazz Konservatoriossa erilaisissa opettajien sijaisuustehtävissä.

Email: antti.saksa[at]elisanet.fi

Puh:040 526 9611

Joel Matikainen

Rummut

Joel Matikainen on valmistunut Pop & Jazz Konservatoriosta ja opiskelee tällä hetkellä rumpujen soittoa Metropolian ammattikorkeakoulussa muusikon koulutusohjelmassa. Opinnoissaan hän keskittyy yhtyesoittoon ja musiikin esittämiseen. Ammattiin valmistautumisen ohella hän antaa yksityisiä rumputunteja. Joelilla on kokemusta lukuisista yhtyeistä sekä lapsille ja nuorille suunnatuista opetusprojekteista.