Varhaisiän musiikkikasvatustunneilla korostetaan erityisesti laulamista ja soittamista. Ohjelmistoon kuuluu tunnettuja ja uudempia lastenlauluja. Muskaritunneilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin soittimiin, soitetaan, leikitään, liikutaan ja piirretään musiikin tahdissa. Muskaritunneilla tutustutaan myös kuuntelun ja liikkumisen avulla muihin musiikin genreihin, esimerkiksi klassiseen sekä populaarimusiikkiin.

Muskarin tavoitteet:

 • Tukea lasten yksilöllistä ja kokonaisvaltaista kasvamista, kehittymistä ja hyvinvointia.

 • Tarjota merkityksellisiä kokemuksia musiikista, laulun, leikkien, soiton, liikkumisen ja muiden työtapojen kautta ja näin rakentaa positiivista suhdetta musiikkiin.

 • Mahdollistaa lapselle ja perheille kokemus turvallisesta ryhmästä, jossa jokainen tulee kuulluksi. Ryhmässä huomioidaan muiden tunteet ja opetellaan yhdessä tunnetaitoja.

 • Tukea erilaisia tapoja oppia käyttämällä monipuolisia työtapoja.

 • Nauttia yhdessä musiikista ja positiivisesta vuorovaikutuksesta.

Muskarin sisältöjä ja työtapoja tarkemmin:

 • soitto, laulu, liike, musiikin kuuntelu, kehorytmit, piirtäminen, askartelu, tarinat, sadut, lorut, pelit, jne.

 • rytmisoittimiin, kanteleeseen ja ukuleleen tutustuminen

 • luova tuottaminen, esim. omien laulujen ja tarinoiden keksiminen

 • musiikin hahmotustaitoihin tutustuminen (rytmi, melodia, harmonia)

Muskarit

  Opetuspaikka: Saseka-talo
  Lukukausimaksu: 165 €

  Soitinpaja

  6–8 -vuotiaiden Soitinpaja-ryhmässä tutustumme erilaisiin soittimiin ja niiden soittotapoihin. Soittimia ovat esimerkiksi kantele, ukulele, kitara, piano ja erilaiset laatta- ja rytmisoittimet. Soittimiin tutustutaan yhdessä laulaen ja leikkien ja niihin tutustuminen antaa hyvän pohjan muiden instrumenttien opiskeluun. Oppilaat voivat vaikuttaa soittimien valintaan ja valita suosikkejaan. Soitinten tuntemusta ei etukäteen tarvita, kurssi on tarkoitettu kaikille! Omaa soitinta ei tarvita mukaan.

  Lukukausimaksu: 165 €

  Ryhmäkoko on enintään 12. Pidätämme oikeuden ryhmien perumiseen/yhdistämiseen, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.