Opetus

Vuosaaren musiikkikoulun opetusta ohjaa syksyllä 2005 hyväksytty opetussuunnitelma, joka sisältää luvut

  • toiminta-ajatuksesta, arvoista ja oppimäärän tavoitteista
  • opetuksen toteuttamisesta
  • opintojen rakenteesta, laajuudesta ja keskeisistä sisällöistä
  • oppimäärän ja opetuksen yksilöllistämisestä
  • arvioinnista ja
  • todistuksista

Opetussuunnitelman- ja ohjelman kehittämistyö jatkuu yhteistyötahojen kanssa.