Tanssiryhmät 2020 – 2021

Maanantai, opettaja Alina Pappi:

 • 14.45–15.30 Dance & Hop 1–3 -luokkalaiset, Venemestarin toimipiste

Keskiviikko, opettaja Aliina Lindroos:

 • 16.30–17.15 Dance & Hop 8-vuotiaasta ylöspäin, Saseka-talo

 • 17.15–18.00 Lastentanssi 4–5 -vuotiaat, Saseka-talo

 Torstai, opettaja Petra Kinnunen:

 • 15.00–15.45 Dance & Hop 1–3 -luokkalaiset, Heteniityn toimipiste

 • 17.30–18.30 Breikki – katutanssiryhmä 8-vuotiaasta ylöspäin, Saseka-talo

Opetus lukuvuonna 2020–2021, yht. 15 kertaa/lukukausi, sis. tanssinäytökset

Syyslukukausi: 31.8. alkaen

Kevätlukukausi: 11.1. alkaen

Tanssituntien varusteet:

Lastentanssi, Tanssikaruselli ja Dance & Hop

 • Paljaat jalat, jumppatossut tai pehmeäpohjaiset tanssitossut

 • Jalassa verkkarit, trikoot tai legginssit

 • Yläosassa t-paita tai jumppapuku

 • Juomapullo

Katulajit

 • Vaaleapohjaiset sisätennarit

 • Rennot vaatteet, joissa hyvä liikkua (trikoot, legginssit, verkkarit yms.)

 • Juomapullo

Tervetuloa tanssimaan!

Oppilaspaikat tanssiryhmissä varataan yhden lukuvuoden ajaksi.

Ryhmät perustetaan, mikäli niihin tulee riittävästi hakijoita.

Lukukausimaksu: 100 €

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkistathan roskapostikansiosi sähköpostiemme varalta, jos olet ilmoittautunut.

Tanssin taiteen perusopetus

Vuosaaren musiikkikoulun tanssiopinnot noudattavat valtakunnallisen tanssin taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää.

Lastentanssitunneilla opiskellaan tanssin perusteita ikäkaudelleen sopivassa muodossa, jossa lapsen oman kehon tuntemus ja hallinta lisääntyvät harjoittelun myötä.

– tanssissa tarvittavien fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien kehittäminen
– myönteisen ilmapiirin, vuorovaikutuksellisuuden ja ryhmähengen luominen
– tanssiteknisten taitojen kehittäminen
– tanssillisen ilmaisun kehittäminen
– esiintymistaidon kehittäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä
– oman liikemateriaalin luominen
– tanssitiedon kartuttaminen
– tanssista nauttiminen ja liikkumisen ilon kokeminen
– rytmin ja liikkeen välisen yhteyden ymmärtäminen
– musiikin ilmentäminen liikkeellä
– kehonhuollon merkityksen ymmärtäminen

– koordinaatioharjoitukset
– tanssitekniset harjoitukset
– koreografioiden harjoittelu
– oman liikemateriaalin luominen ohjeistetun improvisaation avulla
– lihaskunto- ja venyttelyharjoitukset
– esityksien valmistaminen
– oppilas toimii tunneilla sekä esiintyjänä että katsojana pienryhmissä tehtävissä harjoitteissa

-Eväiden syöminen tunneilla on kiellettyä.
-Mukaan tarvitset vesipullon.
-Vessassa käydään tunnin aikana tai sen jälkeen.
-Pitkät hiukset laitetaan kiinni.
-Korut, kellot, purukumit otetaan pois ennen tuntia, puhelimet ovat äänettömällä. Arvotavarat voi säilyttää tanssisalissa tunnin aikana.
-Saliin tullaan sisään opettajan kutsusta.
-Opettaja vastaa lapsista tanssitunnin ajan. Pukuhuoneissa vastuu kuuluu huoltajalle.
-Tanssisalin peileihin ei nojata tai kosketa.
-Hyvät tavat ovat osa tanssituntia.
-Jokainen huolehtii omat roskansa roskikseen.

Tuntikuvaukset:

Tukee lapsen motorista, sosiaalista, ilmaisullista ja luovaa kehitystä, antaa iloa, itsevarmuutta ja lisää kehon sekä minäkuvan tuntemusta, sekä antaa valmiutta myöhempiä tanssiopintoja varten.

Opetuksen yleistavoitteet:

Tanssiin ja musiikkiin monipuolisesti tutustuminen (eri taidetanssilajit, rytmit ym.), lapsen persoonallisuuden, sosiaalisuuden ja minäkuvan kehittymisen tukeminen, sekä tanssin ilon tarttuminen.

Opetuksen sisältö:

Tunneilla tutustutaan tanssin maailmaan leikin varjolla ja harjoitellaan tanssin kautta ryhmässä toimimista sekä toisten huomioon ottamista. Tuntien tarkoituksena on kehittää lapsen motorisia sekä sosiaalisia taitoja ja antaa iloinen kokemus tanssista. Satujen ja tarinoiden kautta lapsia innostetaan myös omaan luovaan tanssi-ilmaisuun.

Tunneilla keskitytään lapsen perusliikuntataitojen kehittämiseen tanssin kautta sekä luovaan tanssi-ilmaisuun.

Tunneilla tehdään opettajan suunnittelemia pikkutansseja, ohjattuja improvisaatioita sekä rytmisiä harjoituksia.

Tuntien tarkoituksena on taitojen kehittäminen ja tanssista nauttiminen.

Tanssikaruselli-tunnilla on mahdollisuus tutustua useaan eri tanssimuotoon, sekä saada ensikosketus tanssin tekniikkaharjoittelun periaatteisiin ennen varsinaisia tanssiteknisiä opintoja.

Tanssikarusellissa tutustutaan ikäkaudelle soveltuvalla tavalla mm. jazztanssiin, nykytanssiin, etnisiin tansseihin (lattarit), ajan ilmiöihin (show, hip hop, mtv-dance), fyysiseen ilmaisuun (tanssiteatteri), sekä sivuavasti myös balettiin.

Tunti sisältää edelleen jossain määrin elementtejä myös lastentanssista.

Tunnin tavoitteena on kehittää monipuolista kokonaiskuvaa tanssista, sekä löytää oma polku myöhemmälle tanssiharrastamiselle.

Nykytanssi on monipuolinen tanssimuoto, jossa yhdistellään erilaisia tanssityylejä ja -tekniikoita, kehon hallintaa ja luovaa tanssi-ilmaisua mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

Nykytanssitunneilla liikutaan monipuolisesti ja tehdään erilaisia tanssisarjoja ja improvisaatioharjoituksia. Tunneilla treenataan liikkeen dynamiikkaa, erilaisia liikelaatuja.

Nykytanssissa korostuvat luovuus, ilmaisu ja kokemuksellisuus. Nykytanssi on tyylimuotona “sateenvarjolaji”, jonka alle mahtuu useita erilaisia suuntauksia ja joka ottaa vaikutteita niin muusta tanssista kuin taiteestakin.

Breikki on New Yorkista lähtöisin oleva katutanssi-tyyli. Tunneilla käydään läpi breikkiin kuuluvia perusliikkeitä ja tekniikoita sekä pystyssä että lattialla, ja opetellaan eri freezejä ja akrobatiaa.

Tunneilla painotetaan enemmän freestylaamisen kuin koreografioiden opettelua.

Tule mukaan tunneille, jossa käydään läpi katutanssiin kuuluvia tanssityylejä. Kurssilla tutustutaan Poppingiin, Hiphopiin, Breakdanceen sekä Lockingiin. Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille sekä vähän pidempään tanssineille.

Tunneilla painotetaan enemmän freestylaamisen kuin koreografioiden opettelua.

Popping on funk-tanssityyleihin perustuva katutanssi-tyyli. Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille kuin vähän pidempäänkin tanssineille. Tunneilla käydään läpi Poppingiin kuuluvia termejä, tekniikkaa, goovea sekä fiilistelyä.

Tunneilla painotetaan enemmän freestylaamisen kuin koreografioiden opettelua.

Dance mix on monipuolinen ja mukaansa tempaava yhdistelmä eri tanssilajeja. Tunnilla on elementtejä mm. show-tanssista, jazzista ja nykytanssista. Dance mix -tunnit sopivat kaikille liikkumisesta, tanssista ja musiikista kiinnostuneille. Tunnin voi aloittaa ilman aiempaa kokemusta.